Karakteristike
English | Español | Deutsch | Srpski

Karakteristike programa

Uvod

CutMaster 2D je projektovan tako da ostvaruje maksimalno iskoriscenje tabli, istovremeno svodeci vreme potrebno za racunanje krojnih lista na minimum.
 
Mogucnosti
  • Unos elemenata u metrickim jedinicama
  • Podesavanje debljine testere 
  • Podesavanje teksture pojedinacnih, ili svih elemenata
  • Pregled svih izvestaja i krojnih lista pre stampanja
  • Stampanje odabranih izvestaja ili sema rezanja
  • Premestanje ostataka na krojnoj listi pre stampanja
  • Izbor dva algoritma za racunanje seme rezanja
  • Kantiranje
  • ...

Minimalni zahtevi

Pentium 100 MHz procesor, 16 MB RAM, i 40 MB slobodnog mesta na disku.
Progam radi pod svim Windows operativnim sistemima: 95/98/98SE/Me/Nt/2000/XP.


© 2001 - 2004, Code 011


View and download our panel layout software at zdnet site
View and download our panel cutting software at download.cnet.com