English | Español | Deutsch | Srpski

Kako da brzo

Promenimo merne jedinice

  1. Otvorite, idite na (Opcije/Podesavanje).
  2. Izaberite zeljenu meru. Mogucnosti su milimetri, cantimetri, metri.

Promene ce uticati na podatke u trenutno sacuvanom projektu odmah, kao i na sve buduce sacuvane projekte.


© 2001 - 2004, Code 011


View and download our panel layout software at zdnet site
View and download our panel cutting software at download.cnet.com